Stručný popis co děláme ......

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Omlouváme se sekci připravujeme.

2_5.jpg

Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Omlouváme se sekci připravujeme.

Omlouváme se sekci připravujeme.

Omlouváme se sekci připravujeme.

1_kontroly_spalinovych_cest_2.jpg

Revize , kontroly a čištění spalinových cest . Dnem 1. ledna 2016 vstoupil v  platnost Zákon o požární ochraně č . 320/2015 Sb. a prováděcí vyhláška č 34/2016 Sb.

(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis.

(1) Revize spalinové cesty se provádí

Provádíme kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č.91/2010 Sb. Dnem 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č.91/2010 Sb. stanovující podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů a spotřebičů paliv.

3_2.jpg

Dodatečné Vložkování se provádí u stávajících komínů tzv. obnova komínů - sanace anebo z důvodů změny spotřebiče paliv nebo změnou druhu paliva.

5_frezovani_dehtu_1.jpg

Dehet - tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu. Odstraňuje se mechanicky speciální komínovou frézou.

Omlouváme se sekci připravujeme.

Materiály pro spalinové cesty.

-Šamotové.

-Hliníkové.

-Plastové.

-Nerezové.

-Ocelové.

Omlouváme se sekci připravujeme.

4_06.jpg

Celkové opravy komínů hlavně v nadstřešní části.
Spárování, přezdívání, omítání a také opláštění plechem.
Výstavba nových systémových komínů  zděných a fasádních.

6_montaz_kourovodu.jpg

Dopojení kouřovodu je nedílnou součástí pro užívání spotřebiče, ať na tuhá, plynná paliva nebo biomasu atd.

Platnost NV od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015 - Nařízení vlády ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Pasportizace neboli zmapování komínů je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. V pasportu je uvedena řada údajů, jako např. označení průduchu, druh spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, již napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Další činnosti

Výškové Montážní práce z montážní plošiny Nissan Cabstar 18m anebo možný pronájem vč. obsluhy • Odstraňování námraz a sněhu ze střech • Opravy a údržba střech a domů /// Také provádíme jádrové vrtání od 80 do 250mm - Tyto služby zajišťuje technik Roman Volše 725 743 346 , mail : romanvolse@kominictvi-volse.cz
Více informací na stránkách Střechy Volše - klempířství, pokrývačství, ploché střechy

Partneři

ricomgas  ciko ricomgas schiedel vacovský
 abx  atmos  baxi  dakon  heluz
 immergas  jotul  keramika letovice  thermona  viadrus
viessmann  ekokomíny      

 

© 2017 Kominictví Volše | Administrace | Mapa stránek
Webdesign: Crespo, s.r.o.