Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Frézování Dechtu

Dehet - tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu. Odstraňuje se mechanicky speciální komínovou frézou.

Může úplně ucpat průduch, velice špatně se odstraňuje, je vysoce hořlavý. Při hoření se dehet tavý a bobtná jako asfalt. Nebezpečí roztržení komínového tělesa. Vzniká: -Nevyhovující palivo - nejčastěji mokré (čerstvé) dřevo -Málo spalovacího vzduchu -Předimenzování kotle (dušení - snižování výkonu). Odfrézování dehtů pomocí speciální komínové frézy lze použít tam, kde nelze použít běžných technologií pro čištění komínů, lze frézovat komíny pouze kruhového průřezu po odfrézování musí být komínový průduch s kontrolován pomocí inspekční kamery.
104_frezovani_dehtu_1.jpg
105_frezovani_dehtu_2.jpg
106_frezovani_dehtu_3.jpg
107_frezovani_dehtu_4.jpg
108_frezovani_dehtu_5.jpg
109_frezovani_dehtu_6.jpg
110_frezovani_dehtu_7.jpg
111_frezovani_dehtu_8.jpg
© 2020 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.