Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Frézování Dechtu

Dehet - tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu. Odstraňuje se mechanicky speciální komínovou frézou.

Může úplně ucpat průduch, velice špatně se odstraňuje, je vysoce hořlavý. Při hoření se dehet tavý a bobtná jako asfalt. Nebezpečí roztržení komínového tělesa. Vzniká: -Nevyhovující palivo - nejčastěji mokré (čerstvé) dřevo -Málo spalovacího vzduchu -Předimenzování kotle (dušení - snižování výkonu). Odfrézování dehtů pomocí speciální komínové frézy lze použít tam, kde nelze použít běžných technologií pro čištění komínů, lze frézovat komíny pouze kruhového průřezu po odfrézování musí být komínový průduch s kontrolován pomocí inspekční kamery.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Platné od 1.1.2020

Tato služba obsahuje : Odstranění tvrdých dehtů komínovou frézou 550Kč/bm bez DPH u RD 15% DPH tedy 632Kč s 15%DPH + Doprava (celkem obousměrně) od sídla Firmy každý kilometr 10kč+21%DPH=12,1Kč. Nutno připočítat tzv. příprava staveniště (rozbalení frézy) paušálně 1210kč vč DPH 15%.

Objednatel musí zajistit el. proud 220V , cena neobsahuje likvidaci odpadu.

V případě nevhodného přístupu ke spalinové cestě , si zhotovitel nárokuje právo na pomocné zařízení(lešení , montážní plošina aj...) a následné vyúčtování objednateli.

Platba převodem po té fakturou se splatností 14 dnů.Platba Po té převodem - fakturou se splatností 14 dnů , na přání (nahlášení Předem - Hotově) .Objednávejte na : objednavky@kominictvi-volse.cz

Objednávka - (a) písemná - mailem , poštou b) ústní - osobně , telefonicky) . Objednatel svojí objednávkou stvrzuje že je seznámen s všeobecnými obchodními podmínky uvedené na www.kominictvi-volse.cz/služba a souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR.

104_frezovani_dehtu_1.jpg
105_frezovani_dehtu_2.jpg
106_frezovani_dehtu_3.jpg
107_frezovani_dehtu_4.jpg
108_frezovani_dehtu_5.jpg
109_frezovani_dehtu_6.jpg
110_frezovani_dehtu_7.jpg
111_frezovani_dehtu_8.jpg
© 2020 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.