Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Kontroly spalinových cest

Kontrola spalinové cesty - je preventivní služba pro bezpečný provoz . Stanovuje 320/2015 Sb. - Zákon o hasičském záchranném sboru a 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Kontroly spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba která je držitelem živnostenského listu v oboru kominictví

Spalinová cesta je dutina pro odvod spalin do volného ovzduší , tedy i tzv. turbo kotle (fasádu) , kondenzační kotle aj..., za spalinovou cestu se nevztahuje podokenní topidlo do výkonu 7 kW.

Kontrola spalinové cesty se provádí od spalinového hrdla spotřebiče paliv až po ústí ,včetně čištění a výběru pevných částí , kondenzátů. Při kontrole se hodnotí celkový stav , požární bezpečnost , provozní bezpečnost a přívody spalovacího vzduchu , normativní hodnoty aj.......

Nejčastější dotazy v oblasti lhůt.

Kontrola Pro pevná paliva do výkonu 50 kW včetně Celoroční provoz 1* Ročně , čištění spalinové cesty 3* ročně (např. klasický rodinný dům - kotel).

Kontrola Pro pevná paliva do výkonu 50 kW včetně Sezónní provoz 1* Ročně , čištění spalinové cesty 2* ročně (např. klasický rodinný dům - krbová kamna).

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.(např. chaty).

Kontrola Pro pevná paliva nad výkon 50 kW Celoroční i Sezónní 2* Ročně , čištění spalinové cesty 2* ročně (např. průmyslový objekt - kotel).

PLYNOVÉ KOTLE TZV. KOMÍNOVÉ-----Kontrola Pro plynná paliva všechny výkony pro Celoroční i Sezónní 1* Ročně , čištění spalinové cesty 1* ročně .

PLYNOVÉ KOTLE TZV. TURBO-----Kontrola Pro plynná paliva všechny výkony pro Celoroční i Sezónní 1* Ročně , čištění spalinové cesty 1* ročně .

PLYNOVÉ KOTLE TZV. KONDENZAČNÍ KOTLE-----Kontrola Pro plynná paliva všechny výkony pro Celoroční i Sezónní minimálně 1* za dva roky.

Závěrem této kontroly je vystavení ZPRÁVY o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.

Lhůty pro kapalná paliva neuvádíme , nejsou tolik používaná , v případě zájmu sdělíme.

© 2020 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.