Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Návrh spalinové cesty - Výpočty

Spalinová cesta před výstavba a připojením spotřebiče paliv , má být ověřena tzv. výpočtem . Pro zajištění funkčnosti za všech podmínek.

Jedná se o Tepelně technický návrh komína tzv. (výpočet) je nedílnou součástí výchozí revizní zprávou spalinové cesty

Tento výpočet se provádí v programech tomu určené , PROTECH , KESA Aladin dle ČSN EN 13384-1 / samostatné komíny a ČSN EN 13384-2 / společné komíny

Pro zhotovení výpočtu musí být známy informace charakteru :

Typ komína (typ vložky ,tepelný odpor , drsnost vložky , světlost vložky) u systémových komínů jsou technické informace známi od výrobce.

Účinná výška komína , místa procházející komín (vytápěná , nevytápěná , venkovní prostor)

Druh , typ , spotřebiče paliv včetně technické specifikace : pr. spalinového hrdla , teplota spalin , požadovaný komínový tah , účinnost spotřebiče paliv , pro jaké palivo je určen spotřebič , u teplovodních spotřebičů zda-li musí být napojeny na akumulační nádobu , aj............

Výpočet ověří , tahovou potřebu spotřebiče paliv , bude-li suchý anebo mokrý provoz , a také hodnotí rychlost proudění spalin , nejmenší rychlost je 0,5m/s .

Výsledkem je zda Vyhovuje anebo Nevyhovuje s případným textem "spalinová cesta je předimenzována" .

Vážení zákazníci , při vaší výstavbě přemýšlejte do předu a ušetříte si mnoho starostí ať s řádné funkčosti spotřebiče paliv tak při Revizní zprávě kde tento výpočet musí být. A budete mýt jistotu že v době revize se nestane to že výpočet bude záporný a vy budete muset vynaložit finance na jeho opravu.

Musím vás upozornit že tato služba je zpoplatněna - Veškeré technické informace vč. ceny vám sdělíme :

Tuto službu zajišťuje technik - Patrik Volše Tel .: 775 640 610 anebo mailem : vypocty@kominictvi-volse.cz .

© 2020 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.