Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Revize spalinových cest-Výchozí

. Revize před uvedením do provozu např.(po vyvložkování anebo ke kolaudačnímu rozhodnutí) , po úpravě , při výměně spotřebiče paliv ,aj.............

Revize . Dnem 1. ledna 2016 vstoupil v  platnost Zákon o požární ochraně č . 320/2015 Sb. a prováděcí vyhláška č 34/2016 Sb.

(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis.

(1) Revize spalinové cesty se provádí

(a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo,

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

p>Nedílnou součátí revize je tzv: výpočet spalinové cesty. Více v sekci - Návrh spalinové cesty - Výpočty.

Tuto službu zajišťuje technik - Patrik Volše Tel .: 775 640 610 , Revizní technik spalinových cest č.o : 000 020/2013. Platnost RTSc lze ověřit na www.hzscr.cz v sekci „služby pro veřejnost“ seznam revizních techniků spalinových cest http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.

Případné objednávky a dotazy na mail .: revizekominu@kominictvi-volse.cz
18_02.jpg
19_03.jpg
20_04.jpg
21_05.jpg
22_06.jpg
23_07.jpg
24_08.jpg
25_09.jpg
26_10.jpg
27_11.jpg
28_12.jpg
30_14.jpg
31_13.jpg
63_krbova_kamna.jpg
65_buderus.jpg
68_070920131542.jpg
73_wp_20140512_030.jpg
74_wp_20140512_033.jpg
75_wp_20140512_018.jpg
© 2020 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.